การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

รายงานข่าวกรอง
ทางสังคมของผู้บริโภค 2023

ประเทศไทย    |   01 Aug 2023 - 30 Sept 2023

วัตถุประสงค์ ของรายงาน

รายงานข้อมูลเชิงลึกทางสังคมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทางสังคมเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเกี่ยวกับความกังวลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและผู้ออกบัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการระบุแนวโน้ม ความต้องการ และประเด็นปัญหา

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

เราสร้างชุดข้อมูลการค้นหาเพื่อรวบรวมข้อความสนทนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในบริบทของการชำระเงิน (บัตรเครดิต บัตรเดบิต กระเป๋าเงินดิจิทัล ฯลฯ) โดยการสืบค้นของเราทำให้เราสามารถรวบรวมโพสต์บนโซเชียลมีเดียในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการชำระเงิน

ซึ่งรวมถึงบทความข่าวและข้อความสนทนาบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการหลอกลวงและการฉ้อโกง ความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนความคิดริเริ่มของธนาคารและสถาบันอื่นๆ เพื่อต่อต้านการฉ้อโกง

ภาษา: เราวิเคราะห์ข้อความสนทนาที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษโดยใช้ตัวกรองเพื่อกำจัดสแปมและเนื้อหาคุณภาพต่ำ

การวิจัยของเรามุ่งเน้นข้อความสนทนาออนไลน์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจากช่องทางต่อไปนี้:

ข่าว/บล็อกออนไลน์ ได้แก่ Blognone.com, It24hrs.com, bangkokpost.com ฟอรัมต่างๆ ได้แก่ Aseannow.com, Pantip.com, Teakdoor.com

จำนวนข้อมูล

ข้อความสนทนาของผู้บริโภควัดจากจำนวนข้อความที่กล่าวถึง


51.5k ข้อความ

ที่กล่าวถึงการชำระเงินดิจิทัล

หัวข้อสำคัญ

เราได้สร้างหัวข้อเพิ่มเติมเพื่อเน้นประเด็นเฉพาะของข้อความสนทนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ

ข้อความสนทนาเหล่านี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยตามหัวข้อหลักที่น่าสนใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นหลัก การวิเคราะห์เชิงลึกประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ (พร้อมตัวอย่าง):

ได้แก่ ข้อความสนทนาที่กล่าวถึงวิธีการชำระเงินเฉพาะ เช่น บัตรเครดิตหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล

หมวดหมู่ย่อย: บัตรเครดิต บัตรเดบิต กระเป๋าเงินดิจิทัล โอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ จ่ายโดยไม่แสดงบัตรจริง บัตรเติมเงิน

ได้แก่ ข้อความสนทนาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการฉ้อโกงเฉพาะ (เช่น ฟิชชิ่ง) ความกังวลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรหายหรือถูกขโมย รวมถึงการฉ้อโกงการชำระเงินโดยทั่วไป

หมวดหมู่ย่อย: ขโมยข้อมูลประจำตัวและฟิชชิ่ง บัตรหาย/ถูกขโมย โคลนบัตร ฉ้อโกงทั่วไป/อื่นๆ

ได้แก่ ข้อความสนทนาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคาร สถาบัน และผู้บริโภค เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เช่น การปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และมาตรการอื่นๆ

หมวดหมู่ย่อย: วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การตอบสนองและการแก้ปัญหาการฉ้อโกง การศึกษาและการรับรู้ของผู้บริโภค

หัวข้อที่ไม่รวม:

คำค้นหา ‘การรักษาความมั่นคงปลอดภัย' ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินต่างๆ ข้อความสนทนาจำนวนมากที่รวมอยู่ในการค้นหาหลักจะไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งมีการแจ้งในการวิเคราะห์เชิงลึกของเราแล้ว การค้นหาส่วนหนึ่งยังรวมถึงประกาศของสถาบันเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การโต้ตอบกับลูกค้าทั่วไปในเรื่องการชำระเงิน การพูดคุยของผู้บริโภคเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยทั่วไป ข้อความสนทนาเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินอื่นๆ (เช่น คริปโตเคอร์เรนซี) ข้อความสนทนาเกี่ยวกับการชำระด้วยเงินสดและ ATM การพูดคุยเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของโทรศัพท์และแอป ปัญหาและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรหรือการชำระเงิน

เรามีการตรวจสอบและอัปเดตคำจำกัดความของคำค้นหาหลักและหมวดหมู่ย่อยเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับคำศัพท์ใหม่ (เช่น การหลอกลวงประเภทใหม่) ดังนั้นจำนวนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

รับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติม

Your message sent successfully!

Message Submitted!

We'll get back to you promptly with a response.

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่มีผลผูกพันสำหรับข้อตกลงที่เป็นไปได้ระหว่างองค์กรของคุณ (“บริษัท”) และมาสเตอร์การ์ด มิใช่ข้อเสนอหรือข้อผูกพันของมาสเตอร์การ์ดในการเจรจาหรือทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ทั้งมาสเตอร์การ์ดและ/หรือบริษัทอาจตัดสินใจถอนตัวจากการสนทนาเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดหรือมีข้อผูกมัดเพิ่มเติมต่ออีกฝ่าย ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถรักษาความลับของเอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารได้ ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของข้อตกลงใดๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเพิ่มเติมระหว่างบริษัทและมาสเตอร์การ์ด จะอยู่ในข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทและมาสเตอร์การ์ด


ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของมาสเตอร์การ์ด และห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกใดๆ หรือใช้โดยบริษัทหรือบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการประเมินข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจของข้อตกลงที่เป็นไปได้ที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ข้อมูลในเอกสารนี้หรือในรายงานใดๆ หรือสิ่งที่มาสเตอร์การ์ดมอบให้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท หรือผลลัพธ์ที่บริษัทอาจคาดหวังโดยทั่วไปเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์ การประมาณการ หรือความคาดหวังใดๆ เหล่านี้จะบรรลุผลสำเร็จ หรือการวิเคราะห์ที่ให้ไว้นั้นปราศจากข้อผิดพลาด